Blog

CMIT ELEMENTARY EVENTS MAY-JUNE (1)

 • Principal Appreciation Day- May 1, 2023

 • MCAP Testing- May 1-12, 2023

 • Kids for Science STEM Fair- May 6, 2023

 • Teacher Appreciation Week-May 8-12, 2023

 • MESA Awards Ceremony-May 13, 2023

 • Dibels Testing Week- May 15- June 2, 2023

 • Scholastics Book Fair-May 22-26,2023

 • DRA Testing-May 22- June 9, 2023

 • MAP Testing-May 30 – June 2, 2023

 • Muffins with Moms & Matriarchs-May 26, 2023

 • Memorial Day/School Closed-May 29, 2023